Opportunities

Výpovědi

Get Adobe Flash player

Odmítnutí nároků
Produkty CieAura jsou prodávány za účelem sebezdokonalení, získání zkušeností a jednoduše pro relaxaci. Žádné sdělení obsažené v těchto materiálech ani žádné informace poskytnuté kterýmkoliv zaměstnancem či prodejcem CieAura by neměly být považovány za prohlášení nebo vyjádření, že používaní těchto produktů je určeno pro diagnostikování,  léčení, zmírnění, ošetřování nebo prevenci nemoci nebo jakéhokoliv zdravotního problému. Informace obsažené v těchto materiálech se považují za založené na spolehlivých a věrohodných studiích, přesto však někteří uznávaní odborníci mohou s některým nebo i s vícerými prohlášeními zde obsaženými nesouhlasit. CieAura nepřebírá odpovědnost za žádné závazky ani rizika v souvislosti s používáním produktů zde popsaných. Neposkytujeme, ať už přímo či nepřímo, žádné jiné záruky, než je nezávadnost použitých materiálů podle příslušných platných předpisů.